Search

WWRPB Ysgogi Newid

Pwy Ydym Ni

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn cydweithio i drawsnewid gwasanaethau i oedolion a phlant ag anghenion gofal a chymorth a’u gofalwyr di-dâl, yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Iachach.

Mae’r bwrdd a’i bartneriaid yn helpu i yrru datblygiad gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol arloesol ac integredig yn ei flaen, drwy hybu cydweithio ac integreiddio ar lefel ranbarthol, gan sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cynllunio ar y cyd â’r bobl sy’n eu defnyddio a’u galluogi i gyflawni’r canlyniadau sydd o bwys iddyn nhw.

Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Cwrdd â'r Tîm

Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn gwella gwasanaethau iechyd cymunedol integredig drwy gydweithio â chynghorau, byrddau iechyd, darparwyr gofal, a chynrychiolwyr dinasyddion.

Tîm y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn darparu cymorth strategol, yn cydlynu datblygiad rhaglenni rhanbarthol, ac yn gwerthuso canlyniadau, gan feithrin cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol.

Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol

Mae'r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol yn cysylltu ac yn grymuso’r sector iechyd a gofal cymdeithasol trwy arloesi, gan feithrin cydweithredu ar gyfer newid cadarnhaol yng Ngorllewin Cymru.

Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

The WWRPB Board

Regional Partnership Board Team

The WWRPBT Team

Regional Partnership Board Team

Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

The WWRPBT Team

Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol

The RIC Hub Team