Search

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Llyfrgell Ddogfennau

wp9opc08U3Ls

Adroddiad Blynyddol

Mae’n bleser gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru rannu ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-23, gan dynnu sylw at rywfaint o’r gwaith a gyflawnwyd yn

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

Cynllun Ardal

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn tynnu partneriaid ynghyd o lywodraeth leol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y trydydd sector a’r sector annibynnol, gyda defnyddwyr

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

Strategaeth Gofalwyr

Croeso i Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020–2025 ‘Gwella Bywydau Gofalwyr’.

Mae gofalu yn rhan mor bwysig o fywyd ac yn ystod pandemig COVID-19 mae rôl

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

Adroddiad Blynyddol Gofalwyr

Anghenion Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru

Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru Asesiad o Anghenion y Boblogaeth newydd ar gyfer Gorllewin Cymru.

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

Strategaeth Dementia

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn dwyn ynghyd sefydliadau o’r sector statudol, y trydydd sector a’r sector annibynnol gyda maes gorchwyl o integreiddio a thrawsnewid

Darllenwch fwy »