Search

WWRPB Ysgogi Newid

Astudiaethau Achos

Mae astudiaethau achos yn hanfodol ar gyfer ysgogi newid, gan ddarparu enghreifftiau go iawn, mewnwelediadau, a thystiolaeth i lywio penderfyniadau a llunio strategaethau effeithiol.

Fel rhanbarth, rydym yn cydweithio i drawsnewid gwasanaethau gofal yng Ngorllewin Cymru ar gyfer oedolion, plant a gofalwyr di-dâl. Mae eich llais yn hanfodol i ysgogi newid! Edrychwch ar rai o’r profiadau bywyd go iawn sy’n llywio ein gwelliannau o ran iechyd a gofal cymdeithasol isod.